DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.05.2021 22:56:21 

CZECH AIR FORCE VETERAN PILOTS

DÍVČÍ LETKA

 

ACH, TO BY BYLY VÁLKY MALEBNÉ ...

Milan LASICA - přeložil Jiří ŽÁČEK

A JAK TO VLASTNĚ BYLO ...?

Necelých pět let po skončení druhé světové války se tehdejší velitel letectva sborový generál Josef HANUŠ,
po zkušenostech spojeneckých vojsk, rozhodl k experimentu, vycvičit a do vojenského letectva zařadit ženy 
-vojenské pilotky. Psal se rok 1951 a  patnáct dívek ve věku 17 - 22 let, po absolvování psychotechnických
zkoušek v Ústavu leteckého zdravotnictví zahájilo letecký výcvik ve smíšené letce
Vojenského leteckého učiliště v Prostějově. V lednu 1952, nástupem do Letecké přípravné školy
v Dolnom Kubíně, je následuje dalších třicet šest žen. Tato skupina se tak vlastně začlenila, sice jako
samostatný celek, do řad XIV. turnusu LU a naprosto oprávěně byla v roce 1993 včleněna do
IKAR CLUBu 53.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE

Šest absolventek školy pro učitele létání ( ŠPUL ) 12.07.1952

            HORNÍ ŘADA OD LEVA:   Anna ŠVERDÍKOVÁ / Křížová - Eleonora BÁČOVÁ / Kellerová - Mária BRATRYCHOVÁ / Pavlíková           DOLNÍ ŘADA OD LEVA: Hana VÁVROVÁ / Tůmová - Růžena ŠLECHTOVÁ / Klíčová - Květa VALEHRACHOVÁ / Pavláková

*****

 

1. SKUPINKA PRVNÍHO ROJE  * ppor. Eleonora KELLEROVÁ - učitelka létání *
npor. Jaroslav PECEN
- velitel roje * ??? pilotní žákyně: Anna VROBLOVÁ * Jiřina POKORNÁ
* Marie KROČILOVÁ * Květoslava STRAKOVÁ

*****

PRVNÍ SKUPINKA 2. ROJE *  por. Karel KOLEGA - velitel roje * pilotní žákyně: Václava MARŠOUNOVÁ * Drahomíra HORČICOVÁ * Stanislava PÁNKOVÁ * Stanislava JANKŮ * Běla JENIŠOVÁ

*****

 SETKÁNÍ S VELITELEM LETECTVA generálem ČINČÁREM 

Setkání se konalo u příležitosti předání nových pilotních odznaků příslušnicím dívčí letky.

1 Zdeňka SMOLANOVÁ  2  Miloslava BROKEŠOVÁ  3  Standa ŠŤASTNÁ  4 Marie CUDRÁKOVÁ  5 Marta FULIEROVÁ  6 Božena ŠÍPKOVÁ 7  Eleonora BÁČOVÁ   8  Míla JENYŠOVÁ
 9  Dulina ŠVERDÍKOVÁ 10 Drahomíra HORČICOVÁ  11 Dáša PROCHÁZKOVÁ 
12
Majka SOCHOROVÁ 13 KVĚTA VALEHRACHOVÁ 14 Zdenka ZAHRÁDKOVÁ 15 Marie KREJČOVÁ
 16 Jitka KLÁPŠŤOVÁ 17 Květoslava ZDVOŘÁČKOVÁ 18  Hana VÁVROVÁ  19  Marcela VYKUKOVÁ  20 Aloisie BEČKOVSKÁ 21 Zdena ŠTRAIBLOVÁ 22  Markéta KOPČOVÁ  23  Eva HUDSKÁ  
24
Jiřina KOŘÍNKOVÁ  25 Jiřina KOHUTKOVÁ  26 Jaroslava BARTKOVÁ 27 Ing.  Marie ŠÍMOVÁ   
28
  Květa LEŽÁKOVÁ  29 Máša SVOBODOVÁ 30  Staňa VOJTÍKOVÁ

... A PO TŘICETI DVOU LETECH

Setkání s velitelem VzS AČR generálem Františkem PADĚLKEM - CIAF 2002 na letišti v Hradci
Králové u příležitosti předání pilotních odznaků VzS a setkání s novými mladými pilotkami.

ppr. Jitkou SEHNOUTKOVOU a Kateřinou HLAVSOVOU

HORNÍ ŘADA OD LEVA: Dáša PROCHÁZKOVÁ - Marcela VYKUKOVÁ - Luďka MAJEROVÁ - Libuše ŘÍHOVÁ
- Jiřina KOŘÍNKOVÁ  - Květa VALEHRACHOVÁ - Kateřina HLAVSOVÁ - generál František PADĚLEK
- Dulina ŠVERDÍKOVÁ - Květa LEŽÁKOVÁ - Míla KAFKOVÁ - Hana VÁVROVÁ - Míla JENYŠOVÁ
- Jitka KLÁPŠŤOVÁ - Eva HUDSKÁ - Hana HOŠKOVÁ - Marie CUDRÁKOVÁ 

DOLNÍ ŘADA OD LEVA: Zdeňka ZAHRÁDKOVÁ - ppor. Jitka SEHNOUTKOVÁ - Majka SOCHOROVÁ
- Máša SVOBODOVÁ - Zdeňka SMOLANOVÁ - ing. Marie ŠÍMOVÁ - Aloisie BEČKOVSKÁ 

*****

    

KATEŘINA HLAVSOVÁ po šesti letech od společného setkání.

Npor. Jitka SEHNOUTKOVÁ působila v roce 2007 v Kosovu v české jednotce KFOR
s vrtulníkem Mi 17.

*****

Zabývat se působením žen - pilotek v čs. vojenském letectvu není cílem těchto stránek. Jejich připomenutí,
jako členek našeho kolektivu však považujeme za správné a opodstatněné. Nicméně je třeba alespoň zmínit,
že ženy - pilotky prokázaly své kvality a schopnosti při plnění náročných letových úkolů. Většina z nich měla
smysl pro přesnou pilotáž a dokázala plnit velmi náročné spojovací a přepravní úkoly při cvičeních za
těžkých povětrnostních podmínek ve dne i v noci. S touto skutečností však poněkud koliduje fakt, že přes prokazatelnou schopnost létat na proudové technice se to podařilo pouze Eleonoře BÁČOVÉ, když
zahájený výcvik na letounu Uti Mig -15  Emílie JENYŠOVÉ a Markéty KOPČOVÉ
byl po prvních letech zastaven.

V pozdějších letech zahájila výcvik na prvním československém proudovém  letounu L - 29
 Stanislava VOJTÍKOVÁ s cílem překonání světových rekordů v této kategorii. 

   

Kolektiv dívčí letky dlouhodobě organizuje své srazy a to mnohem dříve než se začaly zúčastňovat Sešlostí. 
Tyto jejich samostatné akce přetrvávají až do dnešních dnů.
Setkání v roce 2006  - 14. října v Leteckém klubu v Praze na Proseku.

 

HORNÍ ŘADA ZLEVA:

VYKUKOVÁ Marcela - LEŽÁKOVÁ Květoslava - BÁČOVÁ Eleonora - VOJTÍKOVÁ Stanislava - HURAJTOVÁ Božena
- MILFAJTOVÁ Miluše - JENYŠOVÁ Emílie - SVOBODOVÁ Marie - ZAHRÁDKOVÁ Zdenka - KAVKOVÁ Emílie
- SOCHOROVÁ Marie - KOŘÍNKOVÁ Jiřina

DOLNÍ ŘADA ZLEVA:

 CUDRÁKOVÁ Marie - KLÁPŠŤOVÁ Jitka - STEJSKALOVÁ Jiřina - VÁVROVÁ Hana - VALEHRACHOVÁ Květoslava
-  ŘÍHOVÁ Libuše - HUDSKÁ Eva - ŠŤASTNÁ Stanislava

*****

 

ORGANIZÁTORKA DÍVČÍCH SETKÁNÍ  Stanislava VOJTÍKOVÁ

SETKÁNÍ DÍVČÍ LETKY 12. května 2007

 

horní řada od leva: VOJTÍKOVÁ - SOCHOROVÁ - PERLINGEROVÁ - FILIP - KAFKOVÁ - HURAJTOVÁ - PRCHÁZKOVÁ
- HUDSKÁ - ??? - dolní řada od leva: ŘÍHOVÁ - BEČKOVSKÁ - LEŽÁKOVÁ - JENYŠOVÁ - VALEHRACHOVÁ
- VÁVROVÁ - MAJEROVÁ - ZAHRÁDKOVÁ - ŠŤASTNÁ - FULIEROVÁ
  

 

SETKÁNÍ DÍVČÍ LETKY 17. května 2008

 

 od leva: MAJEROVÁ - ŠŤASTNÁ - ZAHRÁDKOVÁ - SVOBODOVÁ - BEČKOVSKÁ - ŠÍPOVÁ - ??? - PROCHÁZKOVÁ - sedící
FULIEROVÁ - JENYŠOVÁ - HUDSKÁ - ŠÍMOVÁ - VOJTÍKOVÁ - KAFKOVÁ - VÁVROVÁ - LEŽÁKOVÁ - SOCHOROVÁ
- VALEHRACHOVÁ  - ŘÍHOVÁ

 Stále narůstající účast kolegů a bývalých pilotů na těchto setkáních pilotek - žen
svědčí o jejich velké  úctě k dnes už pilotkám "veteránkám". Jejich místo v poválečné historii
československého vojenského letectva je nezastupitelné.

PŘÍTOMNÁ MUŽSKÁ ČÁST SETKÁNÍ

*****

SETKÁNÍ 16.května 2009

 

 Tradičně po roce se 16. května 2009 sešla DÍVČÍ LETKA v Leteckém klubu hotelu DUO. Setkání
se zúčastnilo 13 pilotek a 10 hostů a rodinných příslušníků. Hned v úvodní části setkání jsme
uctili památku těch, kteří nás navždy opustili. Marcela VYKUKOVÁ, náš učitel létání Míla REZEK
a předseda SL ČR Standa FILIP.

Zavzpomínali jsme rovněž na všechny ty, kteří  se setkání z různých důvodů nemohli zůčastnit.

Celé setkání se neslo ve velmi milé přátelské atmosféře. Jako vždy se nejvíce vzpomínalo na prožitá léta
 v jejichž centru byly vzpomínky na veselé a někdy i těžké chvilky při létání. Zlatým hřebem byla oslava
osmdesátin našeho učitele Karla KOLEGY, který přijel po dvou letech po úspěšně překonané nemoci,
k velké radosti nás všech.
Jako vždy, ani tentokráte nechybělo námi připravené bohaté občerstvení,
které jsme slavnostně zalévali "OSLAVENCOVÝMI BUBLINKAMI" na jeho i naše zdraví.

VŠICHNI JSME SE ZAVÁZALI - DOSTAVIT SE ZA ROK VE STEJNOU DOBU A NA STEJNÉ MÍSTO.

Poděkování za krásné setkání patří panu Ing. HORALOVI a všem, kteří se podíleli pohoštěním,
fotografováním a dalšími aktivitami na nádherně prožitém dni.

Stanislava VOJTÍKOVÁ

*****

SETKÁNÍ 15. května 2010

 

Malá účast ( 12 ) byla průvodním jevem tohoto tradičního setkání.

  

... A NA SEŠLOSTECH...

          1994 Jediná fotografie ze Sešlosti vlivem špatného počasí a závady na fotoaparátu.
Byla to první Sešlost s účastí obou turnusů žen - pilotek.

*****

 

 

 1995 HORNÍ ŘADA ODLEVA: Míla JENYŠOVÁ -  Květa LEŽÁKOVÁ - Dulina ŠVERDÍKOVÁ -  Hana HOŠKOVÁ
- Hana VÁVROVÁ -Lída BEČKOVSKÁ - Míla KAFKOVÁ - pod ní Dáša PROCHÁZKOVÁ - Běla ŠÍPOVÁ
- Standa ŠŤASTNÁ
DOLNÍ ŘADA : Luďka MAJEROVÁ - Květa VALEHRACHOVÁ - Máša SVOBODOVÁ -
Marcela VYKUKOVÁ - Manka SOCHOROVÁ - Dája FIŠEROVÁ

*****

1996 STOJÍCÍ OD LEVA: Dáša PROCHÁZKOVÁ - Hana HOŠKOVÁ - Květa LEŽÁKOVÁ - Marcela VYKUKOVÁ -
Dulina ŠVERDÍKOVÁ - Míla KAFKOVÁ - Hana VÁVROVÁ 
SEDÍCÍ OD LEVA: Luďka MAJEROVÁ - Běla ŠÍPOVÁ
- Máša SVOBODOVÁ - Míla JENYŠOVÁ - Standa ŠŤASTNÁ
 

*****

 

 

2002  ODLEVA: Luďka MAJEROVÁ - Dulina ŠVERDÍKOVÁ - Květa LEŽÁKOVÁ - Hana VÁVROVÁ - Míla JENYŠOVÁ
- Míla KAFKOVÁ - Standa ŠŤASTNÁ - Máša SVOBODOVÁ - Květa VALEHRACHOVÁ - Marcela VYKUKOVÁ
- Běla ŠÍPOVÁ - Eva HUDSKÁ - Lída BEČKOVSKÁ - Manka SOCHOROVÁ - Dáša PROCHÁZKOVÁ

*****

 

2003  odleva: Dáša PROCHÁZKOVÁ - Standa ŠŤASTNÁ - Marta FULIEROVÁ - Běla ŠÍPOVÁ - Manka SOCHOROVÁ
- Eva HUDSKÁ - Máša SVOBODOVÁ - Ing. Marie ŠÍMOVÁ - Marcela VYKUKOVÁ - Hana VÁVROVÁ - Hana HOŠKOVÁ
- Květa VALEHRACHOVÁ - Míla JENYŠOVÁ  nahoře odleva: Lída BEČKOVSKÁ - Zdena ZAHRÁDKOVÁ
- Luďka MAJEROVÁ - Květa LEŽÁKOVÁ

*****

2005  odleva: ŠÍPOVÁ Běla - ŠŤASTNÁ Standa - MAJEROVÁ Luďka - PROCHÁZKOVÁ Dagmar - LEŽÁKOVÁ Květa
- JENYŠOVÁ Emílie - SVOBODOVÁ Marie - BEČKOVSKÁ Aloisie - SOCHOROVÁ Marie - HUDSKÁ Eva

*****

 

2006 odleva: Luďka MAJEROVÁ - Květa VALEHRACHOVÁ - Mía JENYŠOVÁ - Květa LEŽÁKOVÁ - Dáša PROCHÁZKOVÁ
- Míla KAVKOVÁ - Lenka ŠEVČÍKOVÁ (dcera Standy Šťastné) - Standa ŠŤASTNÁ - Stáňa VOJTÍKOVÁ
- Manka SOCHOROVÁ - Lída BEČKOVSKÁ

*****

 

2007  odleva: Dáša PROCHÁZKOVÁ - Stáňa VOJTÍKOVÁ - Květa VALEHRACHOVÁ - Standa ŠŤASTNÁ
- Manka SOCHOROVÁ - Lída BEČKOVSKÁ - Věra PERLINGEROVÁ (velitelka školy - dívčí letky)
- Lenka ŠEVČÍKOVÁ (dcera Standy Šťastné)

*****

 

2008  Lída BEČKOVSKÁ - Manka SOCHOROVÁ - Hana VÁVROVÁ - Míla KAFKOVÁ - Míla JENYŠOVÁ
- Standa ŠŤASTNÁ - Marta FULIEROVÁ - Stáňa VOJTÍKOVÁ - Luďka MAJEROVÁ - Květa LEŽÁKOVÁ - Dáša PROCHÁZKOVÁ

*****

 

2009  Manka SOCHOROVÁ - Luďka MAJEROVÁ - Dáša PROCHÁZKOVÁ - Stáňa VOJTÍKOVÁ - Míla JENYŠOVÁ
 -  Standa ŠŤASTNÁ - Míla KAFKOVÁ - Květa VALEHRACHOVÁ - Lída BEČKOVSKÁ - Hana VÁVROVÁ

*****

2010   Míla JENYŠOVÁ, Míla KAFKOVÁ, Dáša PROCHÁZKOVÁ , Standa ŠŤASTNÁ,
Manka SOCHOROVÁ, Lída BEČKOVSKÁ, Hana VÁVROVÁ Standa KROUŽIL

*****

2011Hana VÁVROVÁ - Míla JENYŠOVÁ - MÍLA KAVKOVÁ - DÁŠA PROCHÁZKOVÁ - 
Luďka MAJEROVÁ - Manka SOCHOROVÁ - LÍDA BEČKOVSKÁ - Stáňa ŠŤASTNÁ
v zadu Míša a Lenka ŠEVČÍKOVY

*****

 

 

2012   Manka SOCHOROVÁ - Eva HUDSKÁ - Hana VÁVROVÁ - Lída BEČKOVSKÁ
Standa ŠŤASTNÁ - Dáša PROCHÁZKOVÁ - Míla KAFKOVÁ - Květa VALEHRACHOVÁ

*****

 

2013   Velmi malá účast děvčat byla tou nepříjemnou stránkou setkání.

Eva HUDSKÁ - Míla KAFKOVÁ - Milan MORÁČEK - Dáša PROCHÁZKOVÁ - Maruška SOCHOROVÁ
XXV. SEŠLOST 28. - 30.06.2013
ALBATROS - LÁZNĚ JESENÍK