DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.05.2021 22:56:21 

CZECH AIR FORCE VETERAN PILOTS

XX. SEŠLOST

                             

  je za námi. Nejvýznamnější a v celé historii Sešlostí nejvíce očekávané setkání IKAR CLUBu bylo
nadmíru úspěšné a podle ohlasů nejlepší. Ta významnost spočívala nejen v tom, že to byla
Sešlost XX. tudíž jubilejní, ale také to, že jsme se setkali po neuvěřitelných padesáti pěti letech od
vyřazení z LU v Prostějově. Očekáváno pak bylo, zda se splní avizované odstoupení organizačního výboru,
který naplnil plánovaný počet dvaceti setkání, odstoupení prezidenta a předání žezla "mladším". K upřímné
radosti všech se dosavadní organizátoři jednomyslně rozhodli pokračovat. Nejen tato skutečnost přispěla
k celkové spokojenosti s průběhem celého setkání. Snad jedinou vadou na kráse bylo, že poněkud selhala
účast hostů. Náměstek MO Ing. František PADĚLEK ( patron SEŠLOSTI ) se na poslední chvíli omluvil pro
vážnou rodinnou událost, předseda SL ČR plk. Ing. Stanislav FILIP se musel nezbytně zúčastnit jiné akce
SL ČR, ředitel VLRZ plk. Ing. Václav JANOUŠEK byl v době konání Sešlosti na dovolené a ředitel
ALBATROSU prim MUDr. Ján CAPKO byl služebně zaneprázdněn. O to více jsme si vážili již tradiční
přítomnosti velitele VzS AČR generálmajora Ing. Ladislav MINAŘÍKA, stejně tak brigádního generála
Zdeňka ŠKARVADY a zástupce VLL Lázně Jeseník Ing. Mariána MAREČKA.

A JAK TO TEDY BYLO ?

                              Nebudeme-li se zabývat skoro celoroční přípravou tohoto významného setkání, všemi
těmi běžnými drobnostmi, zajištěním termínu konání,  korenspodencí, přípravou a rozesíláním pozvánek
atd., můžeme za počátek XX. Sešlosti považovat desetiminutový šot v České televizi - studio Ostrava
v pořadu "Dobré ráno", vysílaný 26. srpna 2008 v 06,20 na okruhu moravskoslezském a 09,20 na okruhu
českém. Ve studiu byli přítomni Standa KROUŽIL a Standa TRUBÁK jako zástupci organizačního výboru
s redaktorkou studia Ostrava a pomocí telemostu byli spojeni s Milanem MORÁČKEM prezidentem IC 53. Diskutována byla historie Sešlostí a historie IC 53 jako organizace. Závěr byl doplněn klipem zpěvačky
Anny K  "Nebe", který svým obsahem perfektně doplnil celý šot.
          
O tuto naprosto mimořádnou akci se postaralo televizní studio Ostrava, při čemž největší  
podíl na jejím uskutečnění měl redaktor ČT pan Mojmír ŽÁČEK, kterému i touto cestou děkujeme.

  Škoda jen, že o vysílání bylo informováno jen málo přísušníků IC 53, takže mnoho kolegyň 
a kolegů ani nemělo možnost tento zajímavý program vidět. Zvažujeme však, využítí tohoto šotu
v připravovaném DVD IC - 53/2, který by se měl zabývat posledními  Sešlostmi (XIX. a XX.)

   Organizační výbor se sešel ve VLL Lázně Jeseník už ve čtvrtek v poledne. Ve 14,30  na
svém zasedání projednal stav přípravy XX. Sešlosti. V závěru byl výbor seznámen s tím, že Sešlost bude
zahájena průletem dvou letounů Jas 39 Gripen z 21. zTL v Čáslavi. Ve druhé části zhruba po půlhodinovém
jednání výbor dospěl k závěru, že by nebylo dobré hodit za hlavu všechna dosavadní úspěšná setkání a jednomyslně bylo rozhodnuto v organizování Sešlostí pokračovat i když s menšími organizačními změnami.

ZE ZASEDÁNÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU

 

    Arnošt DULAVA - Zdeněk PROCHÁZKA - Milan MORÁČEK - Standa TRUBÁK - Pepa SZOBI - Karel AUBRECHT - Míša ADAMÍK - Standa KROUŽIL

 

Míša ADAMÍK - Venca POLÍVKA - Arnošt DULAVA - Zdeněk PROCHÁZKA

 

                                VEČER v Priessnitzově domě pak byl posvěcením dobré nálady. K poslechu i tanci
nám nezištně zahrál náš dlouholetý přítel František NOVOTNÝ. Na toto posezení byly pozvány pracovnice
KVV Ostrava a Hradec Králové, které nám v uplynulých letech velmi pomáhaly hlavně při
zajišťování korespondence IC 53.

   

                                         PRIESSNITZŮV DŮM                            Lída BERTOLDIOVÁ a tancmajstr SZOBI                      

  

                         KVV HK - Karel SAPPE a manželé ŠPAČKOVI        Posezení při vínečk TRUBÁK, AUBRECHT, DULAVA

 

PÁTEK - DEN ZAHÁJENÍ SEŠLOSTI

                                  Zahájení Sešlosti bylo skutečně mimořádnou událostí. V 17,50 nad shromážděnými,
nic netušícími účastníky Sešlosti proletěly dva letouny
  JAS 39 Gripen. Mnozí tak z prvníhu průletu,
provedeného ve směru Dolní Lipová - Jeseník - Česká Ves ani mnoho nezaznamenali. Zato průlet druhý,
přímo proti Albatrosu ze směru od Jeseníku si už vychutnali všichni. Škoda jen, že nepříznivé počasí,
nízká oblačnost a déšť znemožnilo pilotům provedení více průletů. I přesto byl dojem z této pozornosti
VeVzS  AČR generálmajora Ing. Ladislava MINAŘÍKA nezapomenutelným zážitkem všech přítomných. 
Symbolicky ukázal kontinuitu současných pilotů s námi veterány.

   

    Tradiční zahájení Sešlosti se vlivem tohoto mimořádného zážitku malinko opozdilo.
Slavnostní večeře však byla proti očekávání ještě dříve než obvykle. Přispěla k tomu už zmíněná skutečnost
- menší účast hostů s pozdravnými projevy - velmi stručné uvítání a úvodní slovo prezidenta IC 53 i poměrně
méně obsáhlé seznámení s připraveným programem Sešlosti předsedou organizačního výboru. Aplauzu
se dočkal přítomný VeVzS AČR generálmajor Ing. Ladsilav MINAŘÍK, který ještě po překvapivém úvodu
přítomné pozdravil. Aplaus vyvolala také informace o pokračování Sešlostí, přednesená členem
organizačního výboru Pepou SZOBIM. Tuto informaci potvrdil příslibem dalšího zabezpečování našich
setkání přítomný vedoucí provozu VLL Lázně Jeseník Ing. Marián MAREČEK, zastupující služebně zaneprázdněného ředitele prim MUDr. Jána CAPKA. Překvapením byl dar organizačního výboru
prezidentovi IC a předsedovi organizačního výboru IC v podobě modelu letounů Mig - 15 a děkovného
diplomu. Celý oficiální ceremoniál byl zakončen symbolickou minutou ticha věnovanou všem kolegyním
a kolegům, kteří nás navždy opustili a odešli do leteckého nebe.

 

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ: Stanislav KROUŽIL - Miloslav MORÁČEK - gen. Ladislav MINAŘIK a  vedoucí
provozu VLL Ing. Marián MAREČEK (v levo)

     

POZORNOST A PODĚKOVÁNÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU Stanislavu KROUŽILOVI a Miloslavu MORÁČKOVI

Po ukončení slavnostní večeře pokračovalo na jídelně posezení s pohoštěním, které připravili nejen jubilanti,
letošní pětasedmdesátníci a osmdesátníci, ale připojili se též další - nejubilanti a někteří hosté.

  

 

                     POLÍVKA, PROCHÁZKA, MAJEROVÁ, MORÁČKOVÁ,               Maruška SOCHOROVÁ, Lída BEČKOVSKÁ,
                                                ŠPAČKOVI                                                              Standa KROUŽIL                   

             

                    Pavel GLUC - Zdeněk PROCHÁZKA - Zdeněk ŠKARVADA                     Standa KUTHAN - Míša ROMAN                                                                                    

   

                            Venca HANĚK s doprovodem - dcerou Adélou             Zdeněk KOUTNÍK - Vilda KUBÁT - Mirek KOVÁL           

                 

         Standa KUTHAN, Majka SOCHOROVÁ -Zdeněk ŠKARVADA - Mirek MOUDRÝ                  Zdeněk ŠKARVADA - Pepík MITANA

 

 BEZ PROCHÁZKY PO  "KOLE BLÁZNŮ"  SI NELZE SEŠLOST PŘEDSTAVIT (zatím - pokud to nožičky dovolí!)

                       Bohouš ŽIŽŇAVSKÝ - Sláva VALEČKO - Míra MOUDRÝ - Stáňa VOJTÍKOVÁ - Dáša PROCHÁZKOVÁ
- Míla JENYŠOVÁ - Jirka HOLEČEK a sedící Marta FULIEROVÁ

           

PO PROCHÁZCE CHUTNÁ

   Tradiční sobotní záležitostí je fotografování. Jako každý rok akce velice náročná
na
 nervy organizátorů. Vždy pozdě chodící Míla KAFKOVÁ ani tentokráte nezůstala dlužna své pověsti.
Že přes všechna upozornění není na fotografii všechny vidět už nepovažujeme ani za nějakou závadu. A tak
 z více pořízených snímků hledáme zhruba dva nejlepší, kde by se mohli všichni najít
a které bychom mohli rozeslat.

     

    

  

 

FOTOGRAFIE: Miroslav MOUDRÝ - Václav POLÍVKA - Miloslav MORÁČEK