DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.05.2021 22:56:21 

CZECH AIR FORCE VETERAN PILOTS

ÚVOD

 

 IKAR CLUB 53

CZECH AIR FORCE VETERAN PILOTS

VETERÁN KLUB ČESKOSLOVENSKÝCH VOJENSKÝCH PILOTŮ 

 

sdružuje bývalé československé vojenské piloty XIV. turnusu LU v Prostějově, vyřazené 20. prosince 1953.  Základem tohoto kolektivu je skupina  255 žáků, kteří nastoupili do Letecké přípravné školy v Dolnom Kubíně 
15. října 1951 a která během dvaceti sedmi měsíců působení v LU byla různými změnami doplňována až na konečných  369  příslušníků. Z tohoto počtu pak LU dokončilo a závěrčným vyřazením bylo jmenováno
 254 pilotů - bez třídy, v hodnosti poručíka.

Tento kolektiv ve svém středu také sdružuje oba poválečné turnusy žen - vojenských pilotek, které v československém vojenském letectvu působily v letech 1951 - 1971 v celkovém počtu 51. Z tohoto počtu
36  žen absolvovalo Leteckou přípravnou školu v Dolnom Kubíně v době od 1. ledna do 30. dubna 1992 
spolu s  pilotními žáky XIV. turnusu, ale v jeho uvedených počtech nejsou započítány.

 

VZNIK IC 53

lze datovat na dny 21. - 22. října 1989, kdy se na letišti v Českých Budějovicích a následně pak  na Olšině
sešlo 67 bývalých a také ještě v té době aktívních pilotů XIV. turnusu na první, tzv. SEŠLOSTI. Toto setkání zorganizovala skupina pilotů sloužících na letišti v Českých Budějovicích, sdružená kolem pplk. Vladimíra BARABÁŠE  - mjr. Josef FALTA, mjr. Karel DVOŘÁK, mjr. Miloslav MAJER a mjr. Jaroslav NĚMEC.

   

 

Organizační žezlo v následujících letech převzala skupina pilotů Ostraváků - pplk. Stanislav KROUŽIL,
mjr. Jaroslav HRBEK, mjr. Alois MURAS, plk. Josef SZOBI a pplk. Stanislav TRUBÁK, doplněná
Hradečáky plk. Miloslavem MORÁČKEM a pplk. Bohuslavem ÚLEHLOU. Organizační výbor během
doposud připravených dvaadvaceti Sešlostí, zaznamenal řadu změn, způsobených odchodem  a úmrtím
některých jeho členů a také potřebným doplňováním vyplývajících z organizačních důvodů při přímém
zajišťování Sešlostí na místě konání. Takže mimo již zmíněných se do organizačního výboru postupně
zapojili: plk. PhDr. Michal ADAMÍK, mjr. Karel AUBRECHT, kpt. Arnošt DULAVA,  mjr. Antonín GRYGAR,
kpt. Václav POLÍVKA, mjr. Zdeněk PROCHÁZKA, por. Ladislav RALIŠ
a pplk. Slavomír VALEČKO.
 Představitelem pro vnější styky - prezidentem  - určen plk. Miloslav MORÁČEK
 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR IC 53 ( foto z roku1999 ), který v tomto složení zajišťoval podstatnou
část z dosud uskutečněných jedenadvaceti SEŠLOSTÍ.

OGANIZAČNÍ VÝBOR (foto 2006) změněný a doplnění po úmrtí tří členů minulého OV (Tonda GRYGAR,
Láďa  RALIŠ a Bohouš  ÚLEHLA). Od leva: Arnošt DULAVA - Standa KROUŽIL, Pepa SZOBI,
Sláva VALEČKO, Milan MORÁČEK, Michal ADAMÍK, Standa TRUBÁK, Karel AUBRECHT
a Zdněk PROCHÁZKA.

Fotografoval Venca POLÍVKA rovněž člen současného organizačního výboru.        

* * * * *

 

předseda organizačního výboru
Stanislav KROUŽIL 

 

  

 DOTAZY, OPRAVY, PŘIPOMÍNKY:      ikar.53@seznam.cz

     ADRESA: Miloslav MORÁČEK   Gočárova 1260  500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 

                                            

TVŮRCI A ZPRACOVATELÉ STRÁNKY:  MILAN a DUŠKA MORÁČKOVI

SPOLUPRACOVALI:  plk. Ing.Jan KOŇAŘÍK (Vojenský ústřední archiv) - Miroslav PŘIKRYL - Květa a Oldřich VALEHRACHOVI - Stanislava VOJTÍKOVÁ   FOTOGRAFIE:  www.planes.cz - Petr POPELÁŘ - ARCHIV IC 53 - Miroslav BODEČEK - Stanislav KUTHAN
- Miloslav MORÁČEK - Miroslav MOUDRÝ - Jaroslav NĚMEC - Václav POLÍVKA  - Bohuslav ÚLEHLA - Květa a Oldřich VALEHRACHOVI 
 KRESBY:   Vladimír BARABÁŠ - Ing. Jan MARTINEC - Vladimír RENČÍN - Ing. Jaroslav VAGNER