DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.05.2021 22:56:21 

CZECH AIR FORCE VETERAN PILOTS

XXIII. SEŠLOST

PŘEDVEČER SEŠLOSTI 
Čtvrtek 23. června. Výbor připravil posezení v kavárně Priessnitzu za účasti
Dany ŠIMKOVÉ a Šárky KRÁLOVÉ - pracovnic KVV Hradec Králové.

  

                 Dana ŠIMKOVÁ, Duška MORÁČKOVÁ, Šárka KRÁLOVÁ              AUBRECHT, SZOBI, TRUBÁK, ROZSIVKA, ADAMÍK, KROUŽIL

 

                        Duška Moráčková, Dana Šimková, Šárka Králová                                                Míša Adamík, Standa Kroužil 

STANDA V OBLEŽENÍ

 

 XXIII. SEŠLOST IC 53

se konala ve dnech 24. - 26. června 2011 tradičně ve VLÚ ALBATROS v Lázních Jeseníku.
Šedesát dva účastníků - členů IKAR CLUBu 53, hostů a doprovodů - si připomnělo neuvěřitelných
60 let od nástupu do Letecké přípravné školy v Dolnom Kubíně (15. října 1951).
Mezi přítomnými hosty byl náš velký přítel, bývalý VeVzS AČR generál Ing. Ladislav MINAŘÍK
s manželkou, ředitel KVV v Hradci Králové plukovník Ing. Václav ŠPAČEK s manželkou,
zástupce ředitele KVV v Ostarvě plukovník Ing. Ivan HRVOL, tradiční účastník našich setkání
kolega podplukovník Miroslav MOUDRÝ a samozřejmě ředitel VLÚ prim. MUDr. Ján CAPKO.
 Opravdovým překvapením byla účast dvaaosmdesátiletého kolegy, člena IC 53
Julia VIŠŇOVSKÉHO, který se Sešlosti zúčastnil poprve a přijel z Bratislavy
 a Bohumila PRUDKÉHO, který přijel alespoň na jeden den i přes své vážné zdravotní potíže. Rovněž
tak všichni mezi sebou rádi uvítali Miroslava BRTNU, který mezi nás zavítal teprve podruhé.

Všemi přítomnými bylo s velkým uspokojením přijato 
rozhodnutí organizačního výboru pokračovat v organizování
dalších Sešlostí, pokud to stávajícímu výboru
dovolí zdavotní stav.

Miloslav MORÁČEK preziden IC 53, Josef SZOBI, Slavomír VALEČKO, Václav POLÍVKA, Stanislav KROUŽIL předseda organizačního výboru,
Arnošt DULAVA, Karel AUBRECHT, Michal ADAMÍK, Sanislav TRUBÁK, Zdeněk PROCHÁZKA

    

Julius VIŠŇOVSKÝ
  byl jediný účastník Sešlosti ze Slovenska. Žije v Bratislavě.
Posezení se Standou TRUBÁKEM.

 

Bohumil PRUDKÝ
 Letecké učiliště absolvoval jako jeden ze dvou "výtečníků" a je spolu s Miroslavem POHLEM
 zapsán na   "TABULI  CTI "   LU v Prostějově.
Sešlosti se zúčastnil pouze jednou v roce 2002. Na letošní setkání přijel za doprovodu manželky.

 

KROUŽIL, MORÁČEK, FALTA, MUSIL s BOHOUŠEM PRUDKÝM

Zdeněk PROCHÁZKA - Karel DVOŘÁK - Josef SZOBI - manželka Bohouše PRUDKÉHO
Josef FALTA - Jan JUREČKA - Stanislav TRUBÁK - JaroslavMUSIL - Pavel ŽEJDL 
- Josef MITANA - Arnošt DULAVA - Miroslav MOUDRÝ -
s Bohoušem PRUDKÝM

                                          

A NĚKOLIK OBRÁZKŮ 

   

Zahájení XXIII. Sešlosti IC 53
Ředitel VLL ALBATRO prim. MUDr. Ján CAPKO
předseda organizačního výboru Stanislav KROUŽIL a prezident IC Miloslav MORÁ
ČEK

        

                       Standa Kroužil - Hana Vávrová (děkuje za blahopřání)                               Ing. Pavel HRVOL a prim. MUDr. Ján CAPKO                      

   

MINAŘÍKOVI - ŠPAČKOVI - MORÁČKOVI 
při slavnostním zahájení

  

             Tonda DOHNAL - Hugo SAPPER                  Karel DVOŘÁK - Mirek BRTNA - Josef FALTA
                                                                                             - Josef MITANA 

    

       Jaroslav JANDA - Jan MATÚŠ - Pavel ŠVEC                            Dáša PROCHÁZKOVÁ - Zdeněk PROCHÁZKA

  

                     Hana VÁVROVÁ - Majka SOCHOROVÁ                                            Stáňa ŠŤASTNÁ s vnučkou Michaelou
                                 - Lída BEČKOVSKÁ                                                                      a dcerou Lenkou

  

                     Na klubu s Věrkou BLÁHOVOU                                                     Duška MORÁČKOVÁ  s hostyI

           

                           Pamětní listy - Josef SZOBI, Mirek MOUDRÝ a Miloslav MORÁČEK                             

Michal ADAMÍK - Hugo SAPPER - Miroslav KOVÁL - Antonín KUBEŠ - Jan JUREČKA

Hana VÁVROVÁ - Míla JENYŠOVÁ - Míla KAFKOVÁ - Dáša PROCHÁZKOVÁ - Luďka MAJEROVÁ - 
Majka SOCHOROVÁ - Lída BEČKOVSKÁ - Stáňa ŠŤASTNÁ
vzadu Míša a Lenka ŠEVČÍKOVY

 

Vnučka a dcera Stndy ŠŤASTNÉ - Michaela a Lenka ŠEVČÍKOVY

Nejen my s přibývajícími léty měníme svoji tvář,
ale i místo našich setkání zaznamenává podstatných změn.
Oproti nám ale k lepšímu!

  

Náměstí v Jeseníku po rekonstrukci, dokončené v závěru loňského roku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz