DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.05.2021 22:56:21 

CZECH AIR FORCE VETERAN PILOTS

2018 - XXX. SEŠLOST

XXX. SEŠLOST IC 53

ALBATROS - LÁZNĚ JESENÍK
29. června - 1. července 2018

 

Tak a je tu ta kýžená XXX. Sešlost IC 53 opět avizovaná, jako
poslední organizované setkání tohoto kolektivu.


Hned v úvodu právě tuto otázku potřeba upřesnit.
Je definitivně rozhodnuto, že letošním setkáním završujeme
šedesáti sedmi letou činnost kolektivu, který vznikl nástupem
do Letecké přípravné školy v Dolnom Kubíně 15. října 1951,
20. prosince 1953 Letecké učiliště v Prostějově ukončil
a následně po 36 letech se 21. - 22. října 1989 setkal 
na letišti v Českých Budějovicích a na Olšině,
na první SEŠLOSTI.
Od té doby uplynulo dalších téměř třicet let. Během této doby
se na přípravě Sešlostí podílela zhruba dvacítka příslušníků kolektivu.
Je tvrdou skutečností, že další "štací" odcházejících organizátorů,
bylo "LETECKÉ NEBE"!

Posledními, kteří připravili XXX. Sešlost zůstali
Miloslav MORÁČEK a Slavomír VALEČKO,
kteří se vlivem zdravotního stavu rozhodli už dál nepokračovat.

Vzhledem k tomu, že ředitelství ALBATROSU
navrhlo přítomným možnost se v tomt zařízení setkávat
i nadále, začlo se už v závěru tohoto posledního setkání řešit,
jak dál. Zatím je jasné, že pokud se nějaká skupina  dohodne
na případném srazu, bude si vše zajisťovat každý sám za sebe.

Jako ve všem i v tomto případě čas ukáže!!!

 

XXX. SEŠLOST

Průběh setkání se v podstatě nijak nelišil od setkání předchozích.
Po slavnostním zahájení a večeři bylo připraveno posezení na klubu,
kde opět ožily historky z dlouhé historie kolektivu, samozřejmě
věnvané nejvíce létání. Mnoho chvil bylo věnováno také vzpomínce
na naše kolegyně, kolegy a kamarády, kteří naše řady nenávrtně opustili.
Novinkou byla individuální návštěva nám známých míst
s nimiž jsme pociťovali nutnost se rozloučit. Jen těžko by se
dalo spočítat, kolikrát kdo z nás navštívil Lázeňskou kolonádu, 
restaurační zařízení jako lázeňská kavárna, Slunný dvůr či
různá zařízení v Jeseníku (Slovan, Bobrovník, Kolibu) nebo
místa vzdálenější - lom Žulová, Ramzovou, Petrovy Kameny, 
Ovčárnu, Barborku, Praděd, Jeskyně na Pomezí...

 

 


18 Ikaráků + 19 doprovodů
Sestavu doplňovala řada zdravotních pomůcek,
(několik francouzských holí, naslouchátek, brýle ...)
Po dlouhé době se setkáí nezúčastnil nikdo z hostů.
Ani prim MUDr. Ján CAPKO, ředitel VLL Albatros.
Považovali jsme však za důležité jemu osobně a také
celému vedení i zaměstnancům VLL oficiálně poděkovat.
Za dané situace jsme vše vyřešili děkovným dopisem,
podepsaným všemi účastníky Sešlosti.

 


 


A PÁR FOTOGRAFIÍ...

OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU
Jiřího KAFKY, Miloslava MORÁČKA, Václava POLÍVKY
a fotokoláž Eva POLÍVKOVÁ


 

Sláva Valečko a Milan Moráček při tradičním zahájení Sešlosti.
Nejdříve uvítání všech přítomných, informace o rozhodnutí ukončit
organizovaná setkání s odkazem na Zpravodaj IC 53 1/2018,
pozdravy a omluvy od některých nezúčastněných, vzpomínka na
ty, kteří nás navždy opustili a několik organizačních otázek.

SLAVNOSTNÍ VEČEŘE

             
              Růžena a Miroslav Koválovi, Pepa Szobi                 Eva a Dušan Moráčkovi
              Honza Jurečka, Olga a Slávek Valečkovi                 Duška a Milan Moráčkovi 

             
                  Manka Sochorová a Honza Trnka                      Luďka Majerová s dcerou Miluší
                                                                                              a zetěm Milanem Blahovcem

             
            Tonda Kubeš se svým doprvodem - synem             Míla Kafková a Květa Ležáková
            Romanem a Tomášem, Šárou a Matějem VrátilovýmiJIří Kafka v roli fotografa při slavnostní večeři
 

 

POKRAČOVÁNÍ NA KLUBU

TAK CO SI DÁTE?

     

                   Honza Jurečka, Jarda Jada, Pepa Jerman         Venca Haněk s manželkou Alenou                                                                                                               a švagrovou Janou

 

 

NĚKDO BYL RADĚJI NA ČERSTVÉM VZDUCHU
NA TERASE

 

 

 

V sobotu ráno po snídani a před fotografováním bylo
přečteno "poděkování" řediteli a zaměstnancům VLL ALBATROS.
(Proběhlo před recepcí, vzhledem k tomu, že venku byla
 po ránu docela nepříjemá zima.)


 

TRADIČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Sedící zleva:
Eva Hudská, Růžena Koválová, Olga Valečková, Květa Ležáková, Míla Kafková, Duška Moráčková, Manka  Sochorová,
Dáša Procházková, Luďka Majerová, Alena Haňková

Stojící zleva:
Václav Ondřich, Venca Haněk, Mirek Kovál, Miroslav Ležák, Pepa Flora, Jarda Janda, Karel Petr, Pepa Jerman, 
Sláva Valečko, Daniel Pešan, Hana Pešanová, Pepa Szobi, Tenda Kubeš, Matěj Vrátil, Šárka Vrátilová, 
Honza Trnka, Honza Jurečka, Milan Moráček, Roman Kubeš, Tomáš Vrátil, Venca Polívka,
Eva Moráčková, Dušan Moráček, Miluše Blahovcová, Milan BlahovecPilotky zleva:
Květa Ležáková, Míla Kafková, Eva Hudská, Manka Sochorová, Dáša Procházková, Luďka Majerová

LOUČENÍ A NÁVŠTĚVA "STARÝCH MÍST".

Nebylo žádným překvapením, že řada účastníků, s vědomím poslední
návštěvy Jeseníku, navštívila některá nám tolik známá místa, která vytvářela
historii našich zdejších pobytů. Samozřejm, že jsme nedokázali navštívit velkou
část z nich. Na to byl třídenní pobyt v rámci Sešlosti přliš krátký.

 

 

Čertovy kameny navštívily Květa Ležáková, Míla Kafková a Dáša Procházková.
Doprovázeli je synové Miroslav Ležák a Jiří Kafka.

Moráčkovi si naposled prohlédli náměstív Jeseníku a navštívili
Kolibu a Bobrovník.

 

  

 
 

S NĚČÍM JSME SE LOUČILI POUZE POHLEDEM  VPOMÍNKOU

 

Teď by podle zvyklostí mělo následovat:

XXX. Sešlost IC 53 je za námi, nashledanou
příští rok na XXXI. Sešlosti opět ve VLL Albatros
v Lázních Jeseníku!

Žel, všechno je jinak. Jak je zmiňováno během 
celého popisování průběhu letošní Sešlosti,
třicátou Sešlostí končí organizovaná činnost
IC 53!
Život tohoto mimořádného kolektivu ale nekončí.
Skončí až odchodem posledního člena kolektivu
do "leteckého nebe".
Pokud bude v mých silách budu se snažit 
vás, členy kolektivu i přátele IC 53,
informovat o všem, co se bude kolem IC dít.
(Na těchto webových stránkách v rubrice aktuality!) 

IKAR CLUB 53
1951 - 2018