DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.05.2021 22:56:21 

CZECH AIR FORCE VETERAN PILOTS

ROK 2014 - XXVI SEŠLOST

 

                                         LETOŠNÍ JUBILANTI

  

PŘÍPRAVA A PRŮBĚH
XXVI. SEŠLOST IC 53

 

Této Sešlosti byla ze strany organizátorů věnována velká pozornost a to
proto, že bylo už na loňské XXV. Sešlosti rozhodnuto, že bude posledním
setkáním IC organizovaným dosavadním způsobem. 
Nevylučují se setkání menších kolektivů ale ty si budou organizovat sami.
K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno na podkladě pokročilého
věku našeho kolektivu a z toho vyplývajícího zdravotního stavu mnohých z nás,
v důsledku čehož v posledních letch značně poklesly počty účastníků. 

 

 

  

 

 


XXVI. SEŠLOST VE FOTOGRAFII

Mgr. Pavla JEŽKA, Dany HEJTMÁNKOVÉ, Miloslava MORÁČKA a Václava POLÍVKY

 

Úvodní proslov a zahájení Sešlosti
prezident IC 53 Miloslav MORÁČEK a člen organizačního výboru Stanislav TRUBÁK

    

                       Václav Ondřich, Eva Hudsá, Luďka Majerová                manželé Alena a Václav Haňkovi


  

                                  Vladimír Ježek se synem Pavlem                         Tonda Soucha a Franta Čermák

  

        Duška Moráčková - Jaroslava Špačková - Hana Minaříková              Marie a Štefan Kukanovi

 

Maruška Sochorová, Standa Kroužil, Jindřiška Szobiová, Pepa Szobi, Standa Trubák

Standa Kroužil, Maruška Sochorová - v pozadí Moráčkovi, Špačkovi, Minaříkovi

PŘÍPITEK JUBILANTŮM, VŠEM PŘÍTOMNÝM

A TAKĚ VZPOMÍNKA NA TY, KTEŘÍ UŽ MEZI NÁMI NEJSOU


Honza Matúš, Franta Klika, Pavel ŠVEC, Vláďa Ježek

 

Pišta Kukan, jeho dcera Dana Hejtmánková, Milan Moráček, Mirek KOVÁL

...A POSEZENÍ S JUBILANTY NA KLUBU...

 

  

                                    Jarda Musil                              Sláva Valečko                               Pavel Švec

   

                               Tonda Kubeš - Standa Trubák                                Bohouš Žižňavský - Franta Čermák

Do fondu jubilantů na pohoštění se zapojilo mnoho "nejubilantů"
taže téměř celá útrata při posezení na klubu byla z něj uhrazena.

SOBOTNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

SNÍDANĚ

 

 

PŘED SPOLEČNÝM FOTOGRAFOVÁNÍM
Tradičně sobota ráno po snídani 09,00 hod!

 

 

 

Prořídlé řady naich kolegyň pilotek.
Eva Hudská, Maruška Sochorová, Luďka Majerová, Míla Kafková, Dáša Procházková

 

 

 

Václav a Jaroslava Špačkovi, Duška a Milan Moráčkovi, Hana a Láďa Minaříkovi
- manželské páry, které to s námi "dotáhly až do konce"!

 

POSLEDNÍ SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ

 

 

 

 

   

Všechno jednou končí. 
XXVI. SEŠLOST IC 53
byla definitivní tečkou za organizovanými setkáními
tohoto velkého kolektivu vojenských pilotů - pilotů
kteří se nemalou měrou podíleli na budování poválečného
letectva Československé republiky.
Ano. Byl to náš kolektiv, samozřejmě spolu s dalšími,
který měl tu čest být u přezbrojování československého
vojenského letectva z vrtulové na proudovou techniku.

Ukončením organizovaných stkání však nekončí IC 53.
Pokud bude žít jeden člen tohoto kolektivu, bude žít i IKAR CLUB.
A pokud bude o čem psát, bude "vedena" i tato webová stránka.
Navíc, jak bylo probíráno na posledním setkání, není vyloučeno, že se
i v dalších letech, byť v omezeném počtu, příslušníci kolektivu i nadále
budou setkávat a to nejen při různých leteckých akcích, ale i na společných posezeních.

 

DO DALŠÍCH LET VÁM VŠEM
PŘEJEME POHODU A ZDRAVÍ !!!

Duška a Milan MORÁČKOVI